هزینه های کنفرانس

 

نحوه پرداخت هزینه کنفرانس:

جهت رفاه حال شما پژوهشگران محترم کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی، درگاه اینترنتی جهت پرداخت هزینه ها تهیه شده است.

لطفا پس از ورود به درگاه اینترنتی، اطلاعات نویسنده مسئول را برای پرداخت هزینه وارد کنید تا دبیرخانه به عنوان مقاله شما دسترسی پیدا کند.

🔸🔸🔸

👤دبیرخانه کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی

🔸🔸🔸

💳جهت پرداخت هزینه ها بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://erp.guilan.ac.ir/Dashboard.aspx?page=sundry&callname=99