تاریخ های مهم

 

🔹دریافت اصل مقالات: 16 آذر الی 25 بهمن ماه 1396

 

🔸 اعلام نتایج نهایی :25 الی 30 بهمن ماه 1396

 

🔹پرداخت هزینه ثبت نام: حداکثر  تا 30 بهمن ماه 1396

 

🔸زمان برگزاری: 19 و 20 اسفند ماه 1396