معرفی شورای سیاست گذاری سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی

سرکار خانم دکتر فاطمه کریمی

📍معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

📍عضو شورای سیاست گذاری

تحصیلات :

ليسانس علوم تربيتي- گرايش مديريت اموزشي (دانشگاه تبریز)

فوق ليسانس علوم تربيتي- گرايش تاريخ وفلسفه تعليم وتربيت (دانشگاه تربیت مدرس)

دكتري علوم تربیتی – گرایش فلسفه تعليم وتربيت (دانشگاه تربیت مدرس)

جدیدترین تالیفات :

تا لیف وترجمه :

1- مشاوره دانش اموزان در مدرسه (ترجمه) ، انتشارات دانشگاه گیلان، 1388

2- علم النفس (روانشناسی اسلامی (تالیف) ، انتشارات وارسته، 1387

3- مشاوره رشد نگر(ترجمه)، انتشارات دانشگاه گیلان، 1391

4- مناسبات مشترک علوم تربیتی با سایر رشته های علوم انسانی (تالیف)، انتشارا ت وارسته      زیر چاپ1392

5- در آمدی بر جامعه شناسی آموزش وپرورش (تالیف)، انتشارات دهسرا، 1392

برخی همایش ها :

1- چالشهای فرا روی کاربرد معنویت در مشاوره ، دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، 1391

2- رابطه بین اعتقادات دینی و هوش هیجانی در بین دانش جویان دانشگاه، 1391 سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان

3- نقش آموزش وپرورش در تولید ملی، اردیبهشت 1391   آذر    1390، دانشگاه گیلان

4- بومی سازی علوم انسانی با تاکید بر نگرش دینی آذز   1390، دانشگاه کاشان

5- چالشهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نگارش پایان نامه ، خرداد 92 ، همایش بین المللی دانشگاه تربیت مدرس

برخی ازطرح ها ی پژوهشی :

1-  بررسی سطوح  خشونت کلامی وعوامل پدید آورنده آن دردبیرستانهای شهر رشت           دانشگاه گیلان، 1389

2- بررسی رابطه بین اعتقادات دینی وهوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه       دانشگا ه گیلان، 1390

3- بررسی اثر بخشی آموزش گروهی معنویت بر امید به زندگی وکیفیت زندگی دانشجویان         دانشگاه گیلان، در دست اجرا ،1391

برخی از مقاله ها :

1- برنامه درسی پنهان با تاکید بر تربیت اجتماعی،   فصل نامه راهبرد های آموزش             1391

2- بررسی دیدگاه استادان در مورد ارزشیابی دانشجویان از اساتید ، فصل نامه راهبردهای آموزش، 1390

3- بررسی پایایی وروایی پرسشنامه ی ارزشیابی استادان توسط دانشجویان، فصل نامه راهبرد های آموزش، 1391

4- چالشها و وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان زن دانشگاه، مجله نامه آموزش عالی، 1391

5- رابطه هوش هیجانی واعتقادات دینی در دانشجویان دانشگاه ، فصل نامه راهبردهای آموزش، 1392

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *